ОГОЛОШЕННЯ про добір на зайняття вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах, а також спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних)

Відповідно до п. 24 Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 № 11, оприлюднюємо ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ для іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора, затверджений 16.07.2021 виконувачем обов’язків Генерального прокурора Р. Говдою а також ВІДПОВІДІ на тестові питання.

І ЕТАП ДОБОРУ
Першою та другою кадровими комісіями з добору на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних) опрацьовано надіслані в межах визначеного строку документи від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі.
З 20 липня 2021 року кадрові комісії затверджують списки кандидатів, допущених до складення іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора для кандидатів на посади прокурорів в окружні прокуратури і спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері (на правах окружних).
Ознайомитись з остаточним списком кандидатів можна за посиланням:
СПИСОК осіб, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в доборі (оновлено)
СПИСОК осіб, щодо яких прийнято рішення про відмову в допуску до участі в доборі (оновлено)
РІШЕННЯ про зарахування результатів іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора (оновлено).

Адреса проведення тестування: м. Київ, вул. Межигірська, 82, Культурний центр «М82».

Відповідно до п. 23 Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 № 11 оприлюднюємо графіки складання іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора:
ГРАФІК на 26.07.2021 (оновлено)
ГРАФІК на 27.07.2021 (оновлено)
ГРАФІК на 28.07.2021 (оновлено)
ГРАФІК на 29.07.2021 (оновлено)
ГРАФІК на 30.07.2021 (оновлено)

ГРАФІК на 02.08.2021 (оновлено)

ГРАФІК на 03.08.2021 (оновлено)
До графіків не включаються кандидати, яким згідно рішення від 20.07.2021 зараховано результати іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора.
Нагадуємо, що відповідно до п. 9 Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, перед кожним етапом добору кандидат зобов’язаний пред’явити кадровій комісії паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Результати складення іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора
26.07.2021
27.07.2021
28.07.2021
29.07.2021
30.07.2021
02.08.2021

03.08.2021

       Першою та другою кадровими комісіями з добору на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних) затверджено рейтинг кандидатів за результатами складення іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора.

       Відповідно до пунктів 27, 28 Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора до наступного етапу добору допускаються кандидати, які набрали 70 або більше балів за результатами складення іспиту, та увійшли до рейтингу, що формується з розрахунку не більш як три кандидати на одну вакантну посаду, оприлюднену в оголошенні про добір.
       Якщо останній у рейтингу кандидат і наступні за ним отримали однакову кількість балів, такі кандидати включаються до рейтингу та допускаються до наступного етапу добору.
       Кандидат, не включений до рейтингу, сформованого згідно з пунктом 27 цього Порядку, припиняє участь у доборі, а відповідна кадрова комісія ухвалює рішення про припинення участі в доборі такого кандидата.

РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Наказом Генерального прокурора від 29.07.2021 № 245, оприлюдненому на сайті Офісу Генерального прокурора 30.07.2021, встановлено прохідний бал (мінімально допустиму кількість балів, які можуть бути набрані за результатами тестування) для успішного складення іспиту на загальні здібності та навички під час добору на вакантні та тимчасово вакантні посади прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних) – 93.
Зразки (приклади) тестових питань та правила складання іспиту оприлюднено на сайті Офісу Генерального прокурора 30.07.2021.

       До графіків не включаються кандидати, яким згідно рішення від 03.08.2021 зараховано результати іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки.
РІШЕННЯ про зарахування результатів іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки

Відповідно до п. 31 Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 № 11, оприлюднюємо графіки складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки:

ГРАФІК на 09.08.2021

ГРАФІК на 10.08.2021

Адреса проведення тестування: м. Київ, вул. Межигірська, 82, Культурний центр «М82».   
Нагадуємо, що кандидат вважається повідомленим про дату, час та місце складення іспиту з моменту оприлюднення графіка.
При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу (посвідчення водія, паспорт громадянина України для виїзду за кордон).
Відповідно до пункту 35 Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора до наступного етапу добору допускаються кандидати, які набрали мінімально допустиму або більшу кількість балів за результатами складення іспиту, та увійшли до рейтингу, що формується з розрахунку не більше як два кандидати на одну вакантну посаду, оприлюднену в оголошенні про добір.

Результати складення 09.08.2021 іспиту на загальні здібності та навички кандидатами на посади прокурорів в окружних прокуратурах
09.08.2021
10.08.2021

19 СЕРПНЯ 2021 року перша та друга кадрові комісії з добору на вакантні посади прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних) затвердили рейтинг кандидатів за результатами складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки.

РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

31 СЕРПНЯ 2021 року кадровими комісіями з добору на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних) затверджено графік проведення співбесід з метою виявлення відповідності вимогам професійної компетентності та доброчесності кандидатів на вакантні посади прокурорів  в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних):

ГРАФІК на 6 – 17 вересня 2021 року

Співбесіди проводяться кадровою комісією з кандидатами в усній формі державною мовою.
До початку співбесіди кандидат виконує практичне завдання з метою встановлення кадровою комісією його рівня володіння практичними уміннями та навичками.

ЗРАЗОК ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ
Співбесіди з кандидатами проходитимуть з 6 по 17 вересня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81Б (Тренінговий центр прокурорів України).
При написанні практичного завдання дозволяється користуватися паперовими текстами КПК, КК та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, які кандидати забезпечують самостійно.
При собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.
Нагадуємо, що кандидат вважається повідомленим про дату, час та місце проведення співбесіди з моменту оприлюднення графіка на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.
До проведення співбесіди фізичні та юридичні особи мають право подавати до Офісу Генерального прокурора будь-яку інформацію, яка може свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності, шляхом надсилання такої інформації відповідній кадровій комісії, у тому числі на визначену кадровою комісією адресу електронної пошти - attestation@gp.gov.ua.
Кандидати, які згідно графіку проходитимуть співбесіди 6 - 17 вересня 2021 року, можуть звертатися до кадрових комісій з добору на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних) на електронні адреси :  

k1dobir1_okr@gp.gov.ua  - перша кадрова комісія

k2dobir1_okr@gp.gov.ua -  друга кадрова комісія

k3dobir1_okr@gp.gov.ua - третя кадрова комісія

k4dobir1_okr@gp.gov.ua - четверта кадрова комісія

k5dobir1_okr@gp.gov.ua  - п’ята кадрова комісія

k6dobir1_okr@gp.gov.ua - шоста кадрова комісія

k7dobir1_okr@gp.gov.ua - сьома кадрова комісія

k8dobir1_okr@gp.gov.ua - восьма кадрова комісія

 

Відповідно до пунктів 53, 54 Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 10.01.2020 № 11, оприлюднюються списки кандидатів, які успішно пройшли добір на посади прокурорів в окружних прокуратурах, за результатами співбесід кадровими комісіями з добору на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних) 6 вересня 2021 року:


Перша кадрова комісія  
06.09.2021, 07.09.2021 , 08.09.2021 , 09.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021 , 14.09.2021 , 15.09.2021, 16.09.2021, 17.09.2021
Друга кадрова комісія  
06.09.2021
, 07.09.2021 , 08.09.2021 , 09.09.202110.09.2021, 13.09.2021 , 14.09.2021 , 15.09.2021, 16.09.2021, 17.09.2021
Третя кадрова комісія
06.09.2021 , 07.09.2021 , 08.09.2021 , 09.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021 , 14.09.2021 , 15.09.2021 ,16.09.2021, 17.09.2021
Четверта кадрова комісія
06.09.2021  , 07.09.2021 , 08.09.2021, 09.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021 , 14.09.2021 , 15.09.2021 , 16.09.2021, 17.09.2021
П’ята кадрова комісія
06.09.2021, 07.09.2021 , 08.09.202109.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021 , 14.09.2021 , 15.09.2021 , 16.09.2021, 17.09.2021

Шоста кадрова комісія
06.09.2021, 07.09.2021 , 08.09.2021, 09.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021 , 14.09.2021 , 15.09.2021, 16.09.2021, 17.09.2021
Сьома кадрова комісія
06.09.2021   , 07.09.2021 , 08.09.2021 , 09.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021, 14.09.2021 , 15.09.2021 , 16.09.2021, 17.09.2021
Восьма кадрова комісія
06.09.2021, 07.09.2021 , 08.09.202109.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021, 14.09.2021 , 15.09.2021 , 16.09.2021, 17.09.2021

 

Завершено проведення співбесід з кандидатами на вакантні посади прокурорів в окружних прокуратурах

 

Кадровими комісіями з добору на вакантні посади прокурорів в окружних прокуратурах завершено проведення співбесід з кандидатами з метою виявлення відповідності кандидатів вимогам доброчесності, а також професійної компетентності.

Із 1042 кандидатів на вакантні посади прокурорів в окружні прокуратури кадровими комісіями визначено 572, які пройшли добір на 503 посади прокурорів в окружних прокуратурах.

Згідно з вимогами пункту 56 Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора від 10 січня 2020 року № 11 (далі – Порядок), оприлюднюємо загальний рейтинг кандидатів, які пройшли добір.

Теоретична (первинна) підготовка та практична підготовка проходитимуть відповідно до Програми проходження стажування кандидатом на посаду прокурора окружної прокуратури, яка затверджена керівником Тренінгового центру прокурорів України за погодженням із Генеральним прокурором (ПРОГРАМА).

Відповідно до пункту 59 Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, кандидати, які успішно пройшли співбесіду, однак не увійшли до загального рейтингу кандидатів, можуть в установленому порядку претендувати на заміщення вакантних посад, оприлюднених в оголошенні про добір, які після завершення стажування не були заміщені.

Таким чином, для проходження першого етапу стажування – навчання у Тренінговому центрі прокурорів України будуть направлені 572 особи, які пройшли добір на вакантну посаду прокурора окружної прокуратури, у тому числі ті, які успішно пройшли співбесіду, однак не увійшли до загального рейтингу кандидатів (СПИСОК).

Наказом Генерального прокурора «Про направлення на стажування осіб, які пройшли добір на посаду прокурора окружної прокуратури» від 24.09.2021 № 300 визначено строк проходження теоретичної (первинної) підготовки в Тренінговому центрі прокурорів України з 4 по 19 жовтня 2021 року в режимі онлайн.

Відповідно до пункту 8 Порядку проходження стажування в органах  прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора від 10.01.2020       № 15 до практичної підготовки допускається кандидат, який успішно пройшов теоретичну підготовку. Проходження стажування кандидатом, який неуспішно пройшов теоретичну підготовку, припиняється.

Інформація щодо проходження практичної підготовки буде опублікована на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора додатково.

Після завершення стажування кадровий підрозділ Офісу Генерального прокурора згідно із загальним рейтингом кандидатів формує остаточний рейтинг із числа кандидатів, що успішно пройшли стажування (пункт 58 Порядку).

Кандидат, який займає вище місце в остаточному рейтингу, має переважне право на зайняття вакантної посади, оприлюдненої в оголошенні про добір. У разі отримання кількома кандидатами однакової кількості балів переважне право на зайняття вакантної посади має кандидат із більшим стажем роботи в галузі права, що визначається відповідно до статті 27 Закону України «Про прокуратуру». 

Згідно з частиною першою статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

Відповідно до підпункту 3 пункту 22 розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» після призначення особи на посаду прокурора стосовно такої особи проводиться спеціальна перевірка. Прокурор, щодо якого за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні на посаду, вважається таким, що не пройшов спеціальної перевірки, та підлягає негайному звільненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора, із зазначенням підстави звільнення – непроходження спеціальної перевірки.

Отже, кандидати, які успішно пройшли добір на посаду прокурора у відповідному органі прокуратури та увійшли у рейтинг із числа кандидатів, що успішно пройшли стажування, однак перебувають у трудових відносинах, після проходження стажування та до вирішення питання щодо призначення на посаду прокурора в окружній прокуратурі повинні:

  • вирішити питання про припинення трудових відносин за попереднім місцем роботи;
  • відповідно до вимог статей 9, 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» надати державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови. 

Наказ Генерального прокурора від 22.10.2021 №332 «Про направлення на стажування (практичну підготовку) кандидатів на посади прокурорів окружних прокуратур»
СПИСОК кандидатів на посади прокурора окружних прокуратур, які успішно пройшли теоретичну підготовку в Тренінговому центрі прокурорів України

 

ОСТАТОЧНИЙ РЕЙТИНГ кандидатів на посади прокурорів в окружних прокуратурах 


СПИСОК  кандидатів, які успішно пройшли співбесіду та стажування в Тренінговому центрі прокурорів України, однак не увійшли до загального рейтингу кандидатів на вакантні посади прокурорів в окружних прокуратурах

 

НАКАЗИ ТА ІНШІ ДОКУМЕНТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА З ПИТАНЬ ДОБОРУ НА ВАКАНТНІ ТА ТИМЧАСОВО ВАКАНТНІ ПОСАДИ ПРОКУРОРІВ В ОКРУЖНИХ ПРОКУРАТУРАХ І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОКУРАТУРАХ У ВІЙСЬКОВІЙ ТА ОБОРОННІЙ СФЕРІ (НА ПРАВАХ ОКРУЖНИХ)