Оголошення про добір на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 

Відповідно до п. 1 розділу V Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 (далі – Порядок), оприлюднюємо ЗРАЗОК практичного завдання.

 

І ЕТАП ДОБОРУ

Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - Комісія) опрацьовано надіслані в межах визначеного строку документи від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі. 02 вересня 2021 року Комісією затверджено списки кандидатів, допущених до участі в першому етапі добору – виконання практичного завдання.

Ознайомитись з остаточним списком кандидатів можна за посиланням:

 

СПИСОК осіб, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в доборі

СПИСОК осіб, щодо яких прийнято рішення про відмову в допуску до участі в доборі

 

Звертаємо увагу!

 

Фото та відеофіксація або винесення кандидатами умов практичного завдання за межі приміщення, у якому відбувається виконання практичного завдання, забороняється.

Якщо практичне завдання передбачає застосування норм законодавства, то кандидатам дозволяється користуватися паперовими текстами норм відповідних законодавчих актів (КПК України, КК України та Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод). Комісія не зобов’язана надавати тексти законодавчих актів.

Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.

І етап – виконання практичного завдання проходитиме в Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за адресою: м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21.

Написання практичних завдань розпочнеться у визначений графіком час.

 

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Порядку оприлюднюємо графік проведення першого етапу добору:

ГРАФІК на 10 вересня 2021 року

Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу  участь у ньому.

За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.

У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку відділ кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за тел.: (062) 646-48-46, 097-949-04-87.

Нагадуємо, що проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, перед кожним етапом добору кандидат зобов’язаний пред’явити кадровій комісії службове посвідчення.

Список кандидатів з набраними ними загальними балами
за результатами першого етапу добору будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.


Відповідно до п. 4 розділу VІІ Порядку оприлюднюється РЕЗУЛЬТАТИ І етапу добору – виконання практичного завдання.


Звертаємо увагу!

 

У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути оскаржені особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.

Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.


ІІ ЕТАП ДОБОРУ

Відповідно до п. 5 розділу VII Порядку оприлюднюється РЕЙТИНГ кандидатів за результатами І етапу - виконання практичного завдання, який 20.09.2021 затверджено Комісією.

Крім цього, оприлюднюється ГРАФІК проведення ІІ етапу - співбесід з кандидатами на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у порядку переведення до органу прокуратури вищого.

Співбесіда проводиться Комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.

Співбесіда складається з таких етапів:
– дослідження матеріалів електронної справи кандидата;
– обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;
– оцінювання кандидата.

Члени Комісії мають право ставити запитання кандидату за відповідними критеріями оцінювання та щодо іншої інформації, у тому числі яка міститься в матеріалах електронної справи кандидата.


Звертаємо увагу! (цей текст вже є в оголошенні)

У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути оскаржені особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.

Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.


Відповідно до п. 4 розділу VII Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора № 454 від 16.09.2020 (далі – Порядок), оприлюднюється СПИСОК кандидатів з набраними ними загальними балами за результатами співбесіди, які успішно пройшли добір на вакантні посади прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.

Відповідно до п. 5 розділу VII Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора № 454 від 16.09.2020 (далі – Порядок), оприлюднюється РЕЙТИНГ кандидатів за результатами ІІ етапу - співбесіди.