Результати роботи Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом

Cпівробітництво з Міжнародним кримінальним судом (далі – МКС, Суд) Україна розпочала у 2014 році, коли Верховна Рада України звернулася із заявою від 25 лютого 2014 року до МКС про визнання його юрисдикції щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року (так звана справа Майдану).

Довідково:

Міжнародний кримінальний суд – міжнародна інституція, створена відповідно до Римського статуту, що розпочала роботу у 2002 році.

МКС здійснює розслідування та судовий розгляд справ щодо осіб, обвинувачених у найтяжчих злочинах: геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії.

Україна підписала, проте не ратифікувала Римський статут, а отже не є учасницею МКС. Відтак наша держава скористалась передбаченим пунктом 3 статті 12 Римського статуту механізмом визнання юрисдикції Суду ad hoc – щодо конкретних злочинів, учинених у конкретний період часу.  

25 квітня того ж року Прокурор МКС Фату Бенсуда офіційно відкрила процедуру попереднього вивчення ситуації в Україні.

Довідково:

Під час процедури попереднього вивчення ситуації Офіс Прокурора МКС має визначити чи наявні достатні докази вчинення злочинів достатньої тяжкості, що підпадають під юрисдикцію МКС та чи ведеться належне національне розслідування таких злочинів.  Також Офіс Прокурора МКС має встановити чи служитиме відкриття ним власного розслідування інтересам правосуддя та інтересам потерпілих.

Якщо вимоги для початку розслідування не дотримані або ситуація/злочини не підпадають під юрисдикцію Суду, то Офіс Прокурора МКС не може розпочати розслідування.

Верховна Рада України 4 лютого 2015 року  ухвалила Постанову «Про Заяву про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності га військових злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій ДНР і ЛНР, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян».

Цією Постановою Парламент доручив Кабінету Міністрів України та Офісу Генерального прокурора (тоді – Генеральній прокуратурі України) зібрати необхідні матеріали та належну доказову базу для звернення до Міжнародного кримінального суду.

29 вересня 2015 року Прокурор МКС розширила попереднє вивчення ситуації в Україні і на ситуацію щодо агресії РФ.

З цього часу почалась робота органів прокуратура зі співробітництва з МКС стосовно подій, повʼязаних зі збройним конфліктом між Україною та Російською Федерацією.

Створений у січні 2020 року в складі Офісу Генерального прокурора Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту (далі – Департамент), є першим спеціалізованим структурним підрозділом органу, уповноваженим на співробітництво з Міжнародним кримінальним судом (раніше цими питаннями займалися до 5 підрозділів органу). До його складу входять прокурори, які мають досвід розслідування злочинів, повʼязаних зі збройним конфліктом, та співробітництва з міжнародними судовими інституціями протягом останніх 5 років.

З метою збору доказів вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та забезпечення взаємодії з Офісом Прокурора МКС на початку 2020 року в Офісі Генерального прокурора на базі Департаменту створено робочу групу, яка забезпечує збір, аналіз, систематизацію даних для підготовки повідомлень до Офісу Прокурора МКС.

З 2015 року до Офісу Прокурора МКС направлено 21 інформаційне повідомлення про вчинення представниками РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Криму та на сході України, 10 з них – з часу початку роботи Департаменту (6 – щодо Криму, 4 – щодо сходу)ю

Зокрема, стосовно подій біля м. Іловайськ Департаментом підготовлено 2 інформаційні подання до Офісу Прокурора МКС:

- за фактами вчинення віроломного вбивства та поранення осіб на території Донецької області (події в районі м. Іловайськ 29.08.2014, події в районі Міжнародного аеропорту «Донецьк» 19-20.01.2015);

- за фактами позасудових страт (вбивств) військовослужбовців ЗС України представниками озброєної групи «Казачий Союз «Область войска Донского» в ході боїв 2014-2015 років. Серед постраждалих також були українські військовослужбовці, захоплені у полон під час бойових дій у районі м. Іловайськ Донецької області.

Департаментом налагоджено ефективну комунікацію з Офісом Прокурора МКС та на постійній основі надається додаткова інформація.

11 грудня 2020 року Прокурор МКС заявила про завершення процедури попереднього вивчення ситуації в Україні та про наявність підстав для початку повноцінного розслідування злочинів, учинених у звʼязку зі збройним конфліктом у Криму та на сході України. Наступним кроком має бути звернення Прокурора до Палати досудового провадження МКС для отримання дозволу на початок повноцінного розслідування ситуації в Україні.

Довідково:

Відповідно до статті 15 Римського статуту Прокурор може розпочати розслідування proprio motu, тобто за власною ініціативою, на підставі інформації про злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду.

Якщо Прокурор на підставі аналізу зібраної інформації робить висновок про наявність достатніх підстав для здійснення розслідування, він або вона звертається до Палати досудового провадження з проханням дати санкцію на проведення розслідування.

Якщо Палата досудового провадження після вивчення прохання приходить до висновку, що є достатні підстави для здійснення розслідування та що ця справа є такою, що підпадає під юрисдикцію Суду, вона дає санкцію на початок розслідування. Відмова Палати дати санкцію на розслідування не виключає можливості подання у подальшому прохання Прокурором на підставі нових фактів або доказів, що стосуються тієї самої ситуації.