Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96
Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII "Про прокуратуру"
Закон України від 05.11.1991 № 1789-XII "Про прокуратуру" (Втратив чинність частково)
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III
Кодекс кримінально-виконавчий від 11.07.2003 № 1129-IV
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-Х (статті 1 -212-21)
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X статті (213 – 330)
 Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII
  Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971
Закон, від 14.10.2014, № 1700-VII "Про запобігання корупції"
Закон, від 10.12.2015, № 889-VIII "Про державну службу"
Закон від 21.12.2016 № 1798-VIII "Про Вищу раду правосуддя"
Закон від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації"
Закон від 02.10.1996 № 393/96 «Про звернення громадян»
Закон від 18.02.1992 № 2135-XII "Про оперативно-розшукову діяльність"
Закон, від 30.06.1993, № 3341-XII "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
Закон від 23.12.1993 № 3781-XII "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"
Закон, від 23.12.1993, № 3782-XII "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"
Закон від 01.12.1994 № 266/94-ВР "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду"
Закон від 04.03.1998 № 160/98-ВР "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб"
Закон від 20.03.2003 № 638-IV "Про боротьбу з тероризмом"
Закон від 14.10.2014 № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Закон від 12.08.2014 № 1632-VII "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції"
Закон від 16.09.2014 № 1680-VII "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"
Закон, від 12.07.2018, № 2505-VIII "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти"
Постанова Верховної Ради, від 06.11.1991, № 1796-XII "Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України»
  Постанова Верховної Ради, від 06.11.1991, № 1795-XII "Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України"
Постанова Президії Верховної Ради, від 29.06.1992, № 2517-XII "Про встановлення співвідношення між класними чинами працівників прокуратури України і військовими званнями та спеціальними званнями працівників органів внутрішніх справ України"

Закон, від 19.09.2019, № 113-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури"

Указ Президента України «Про символіку Офісу Генерального прокурора» від 06.10.2021 р. № 506/2021